• Cidade da Aug

  • Augas termais para crear cosméticos

  • Plans de estudos e currículos formativos do Hotel Escola Termal da Eurocidade

  • Más de 800 vecinos de Chaves y Verín solicitaron su tarjeta de eurocidadáns

Presentación

A Deputación de Ourense coma xefe de Fila do proxecto Euro-Rexión Termal e da Auga, aposta por liderar, en colaboración con socios portugueses e galegos, o desenvolvemento da área transfronteiriza de Chaves-Verín, mediante o impulso do sector turístico ligado ao termalismo.

O obxectivo e a creación do Centro de Formación Turístico-Termal e de Investigación da Auga Transfronteiriza con duas sedes; unha Escola Hoteleira Termal en Verín, un Balneario-Escola e Laboratorio de Investigacións Termais e da Auga en Chaves e unha ruta termal en toda a área transfronteiriza, impulsando e poñendo en valor un territorio de referencia en termalismo a nivel europeo, coma motor de emprego e deselvonvemento.