• Cidade da Aug

  • Augas termais para crear cosméticos

  • Plans de estudos e currículos formativos do Hotel Escola Termal da Eurocidade

  • Más de 800 vecinos de Chaves y Verín solicitaron su tarjeta de eurocidadáns

30
Maio
2012

Mais de 800 veciños de Chaves e Verín solicitaron a sua tarxeta de "eurocidadáns"

Unha media de 27 persoas tramitan cada día este documento transfronteirizo.

Mais de 800 veciños dos concellos ourensáns de Verín e do portugués de Chaves, son xa eurociudadáns de pleno dereito, ao tramitar a tarxeta, que lles otorga non só a categoría de pertencer á Eurocidade, senón descontos e condicións especiais en pases a multitude de servizos deportivos, culturais e de termalismo, que incluirán en breve descontos no comercio e os servizos de restauración de ambos concellos.

O Gabinete de Apoio Técnico da Eurocidade Chaves-Verín expediu as 800 tarxetas no primer mes de apertura de plazo, e dicir que unha media de 27 persoas solicitaron este pase transfronteirizo que os acredita, para recibir decenas de beneficios en acceso a servizos culturais e deportivos ou a comercios dambos concellos, entre outros.

Así, o uso deste identificativo permitirá aos seus posuidores, facilidades de acceso e descontos no uso de instalacións municipais de Chaves e Verín, a a entrada de balde a museos dambos concellos, ou descontos en eventos culturais.

Tamén descontos en tratamientos de termalismo terapéutico e de benestar termal nas Termas de Chaves ou no SPA Emperador, e aceso a accións de formación promovidas polos concellos de Chaves e Verín.

Con todo, e de forma gradual vanse a crear outros novos servizos coma descontos e beneficios no comercio e en locais de restauración asociados al presente proxecto.

A utilización desta tarxeta e persoal e intransferible. Pode solicitarse nas dependencias do concello de Chaves ou nol Concello de Verín, de luns a venres de 8 a 15 horas.

Por outra banda e dentro das actividades para compartir dotacións e intercambiar culturas, mais de 150 persoas da Eurocidade, asistiron a la IV Andaina da Eurocidade Chaves-Verín, realizada o 27 de maio pola "Ruta do Contrabando da Cidadella".

Esta caminata de dez kilómetros fixose entre Soutochao, no concello ourensan de Vilardevós e Segirei en Portugal, con parada técnica e retorno ao lugar de inicio. A ruta estivo destinada a incentivar a importancia histórica, turística e ambiental desta zona e a estreitar lazos de unión entre españois e portugueses.


Volver